info@aiashpk.al

Konsulencë


Tirana New Supervisor është një tjetër kompani e drejtuesit të A.I.A shpk Ardian Lloshi, e cila  është e specializuar në konsulencë ndërtimore, supervizim dhe kolaudim të objekteve në ndërtim, projektim objektesh civile, industriale e të infrastrukturës.

Tirana New Supervizor operon në industrinë e ndërtimit duke dhënë një kontribut të vyer në:

•    Kontrollin e zbatimit të projekteve •    Supervizim të punimeve dhe implentimit të projektit •    Menaxhimi të ambjentit ku implementohet projekti •    Konsulencë në çështjet financiare të zhvillimit të punimeve

Tirana New Supervosior është përfshirë në sektorin e ndërtimit që prej datës 5 janar 2012. TNS ndodhet dhe përfshihet në koordinimin, konsulencën dhe kontrollin e një projekti që prej fillimeve të saj në momentin që ideohet deri në momentet kur projekti implementohet dhe materializohet në një strukturë të re urbane. Të gjitha këto faza plotësojnë çdo kërkesë të klientëve duke përmbushur vizionin e tyre për një projekt funksional.