info@aiashpk.al

Projekte


Portofoli i A.I.A shpk përfshin punime nga më të rëndësishmet dhe të ndryshmet, duke i kurorëzuar këto punime si krenaria jonë dhe motivi për të vazhduar më tej punën e suksesshme. Konstruksionet tona kanë marrë kritikat më të vleresuara të mundshme nga klientët tanë dhe bashkëpunëtorët e klientëve tanë. Përkushtimi jonë shpërblehet me anë të partneriteteve të reja dhe kontratave të vazhdueshme.

A.I.A shpk përdor materialet më të mira, cilësore dhe profesionale për të realizuar ndërtime komode të rehatshme dhe rezistente ndaj çdo kushteve atmosferik. Këto materiale të bëjnë të mundur struktura, të cilat thyejnë çdo barrierë kohore dhe realizojnë ndërtime nga më modernet. Projektet tona vazhdojnë të jenë të shumta dhe konsistojnë në sfida të reja për shoqërinë tonë. Me një përvojë për tu admiruar nga të gjithe aktorët kryesorë të përfshirë në këtë industri, A.I.A shpk vazhdon me punime të reja të cilat pritet të realizohen së shpejti.

Projektet tona të cilat janë në vazhdim janë: